Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LG213071 LOGS11 Logistiikkapalvelut ja -markkinat 6 op
Vastuutaho
Toimitusketjujen johtaminen
Vastuuhenkilö
Lauri Ojala
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää logistiikkamarkkinoiden ja keskeisten osamarkkinoiden rakenteen sekä pystyy analysoimaan näiden kehitystä. Lisäksi opiskelija pystyy tekemään kilpailuanalyysin valitusta yrityksestä ja arvioimaan keskeisiä kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä kuten toimialan ja yrityksen näköpiirissä olevia keskeisiä muutoksia.

Sisältö

Kurssi keskittyy logistiikkamarkkinoihin ja -palveluyrityksiin. Keskeisiä tarkasteltavia käsitteitä ovat mm. markkinoiden rakenne ja toimialan dynamiikka sekä kilpailukykyyn sekä yritysten strategiseen suunnitteluun ja toimintaan vaikuttavat tekijät. Kurssilla tarkastellaan palvelutuotannon luonnetta sekä yleisemmin että sovellettuna logistiikkatoimintaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 6 t 0 t

LOGS11 "Logistiikkapalvelujen markkinat" luennot 20 t (Ojala ja vierasluennoitsijat) ja harjoitukset 6 t (Ojala).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Yksilöllisten ja osin ryhmätyönä tehtävien logistiikan osamarkkinoiden ja yritysten analysointi annettua rakennetta noudattaen; kirjallinen loppuraportointi (kotitentti).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy. Arvis, Jean Francois.../et al./ World Bank, Washington D.C. 2012 (www.worldbank.org/lpi)
  2. Klaus, Peter; Kille, Christian; Schwemmer, Martin, TOP 100 in European Transport and Logistics Services; Market Sizes, Market Segments and Market Leaders in the European Logistics Industry DVV Media Group | Deutscher Verkehrs-Verlag 2011 (saatavana sähköisenä)
  3. UNCTAD (2011 tai viimeisin) Review of Maritime Transport, pdf-versiona ladattavissa: http://archive.unctad.org/en/docs/rmt2011_en.pdf
  4. Airbus (2011 tai viimeisimmät) Passenger and Cargo Aircraft Market Forecasts 2010-2030, ladattavissa: http://www.airbus.com/company/market/forecast/cargo-aircraft-market-forecast/
  5. Muu luennoitsijoiden ilmoittama kirjallisuus

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Pakolliset opinnot (Toimitusketjujen johtaminen)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet