Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1516 Tieteenfilosofia ja kriittinen ajattelu 3 op

Osaamistavoitteet

Kriittisellä ajattelulla tarkoitetaan väitteiden tueksi tarjottujen perusteiden, argumenttien, kriittistä arviointia. Kurssin käytyään opiskelija tuntee kriittisen ajattelun peruskäsitteistön ja kykenee tunnistamaan yleisimpiä virhepäätelmiä. Tieteenfilosofia voidaan pitää tieteen tekemisen kriittisenä arviointina. Kurssilla tutustutaan sekä yleisen tieteenfilosofian keskeisiin kysymyksiin että yhteiskuntatieteiden erityispiirteisiin.

Sisältö

-Deduktiivinen ja induktiivinen argumentointi
-Formaaliset ja informaaliset päättelyvirheet
-Tieteellinen menetelmä
-Selittäminen tieteissä
-Tieteellisen tiedon kasvu ja tieteiden eteneminen
-Yhteiskuntatieteiden erityispiirteitä

Toteutustavat

Luentokurssi loppukuulusteluineen, kevätlukukausi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yleisopinnot 2014 - 2016 (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Psykologian ja logopedian laitos
Psykologian ja logopedian laitos
Muut opinnot (Psykologia)
Sosiaalitieteiden laitos
Psykologian ja logopedian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet