Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RA121023 RA1Bb Français des affaires B 3 op
Vastuutaho
Ranskan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
2015-2016: Anna-Liisa Perennes, 2014-2015: Eeva Boström ja Anna-Liisa Perennes
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
RA1Ba Français niveau intermédiaire

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kaupallisen kielen sanastoa ja rakenteita sekä ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua kaupallista kieltä. Opiskelija selviytyy liike-elämän tilanteissa ranskankielisen kauppakumppanin kanssa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Suomen ja Ranskan välisiä kulttuurieroja sekä saa yleiskuvan ranskalaisesta yhteiskunnasta ja elintavoista.

Sisältö

Opiskelija perehtyy Ranskan talouselämään ja taloudellisessa viestinnässä käytettävään kieleen sekä tavallisimpiin yrityksessä esiintyviin viestintätilanteisiin. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat mm. kokous, puhelinkeskustelu, kirjallisen viestinnän erityispiirteet, yritykseen ja tuotteisiin liittyvä sanasto.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 38 t 0 t
Itsenäinen työskentely 43 t 0 t

Periodilla III (24 t) ja periodilla IV (14 t)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi

Sanakokeet ja liikekirje.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. MITCHELL, MARGARET; FLEURANCEAU, ARIANE, Pour parler affaires, Editions Maison des Langues, Paris 2011
2. Luennoitsijan jakama materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet