Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RA121024 RA1Ca Français niveau avancé 3 op
Vastuutaho
Ranskan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Anna-Liisa Perennes
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Ryhmä on tarkoitettu ranskaa aiemmin noin 5 vuotta opiskelleille tai muuten hyvän ranskan kielen taidon saavuttaneille.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on ranskan yleiskielen keskeisten rakenteiden vahvistaminen. Opiskelija ymmärtää vaativampaakin puhuttua ja kirjoitettua kieltä sekä osaa keskustella sujuvasti erilaisista ajankohtaisista aiheista. Opiskelija selviytyy hyvin liike-elämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opintojaksolla luetaan ajankohtaisia tekstejä, tehdään kuullunymmärtämis- ja sanastoharjoituksia sekä kerrataan kielioppia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely 53 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi

Aineet.

Opintojakson voi suorittaa myös vapauttavalla kokeella, josta on saatava vähintään arvosana 4. Lisätietoja saa opintojakson vastuuhenkilöltä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

KURKI, KATRIINA; LE CLECH RODOLPHE, Chez Marianne 3, Finn Lectura, 2011

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet