Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RA121025 RA1Cb Français des affaires C 3 op
Vastuutaho
Ranskan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Anna-Liisa Perennes
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa kaupallisen kielen sanastoa ja rakenteita, tuntee Suomen ja Ranskan välisiä kulttuurieroja, ymmärtää vaativampaa puhuttua ja kirjoitettua kaupallista kieltä sekä selviytyy liike-elämän tilanteissa ranskankielisen kauppakumppanin kanssa. Opiskelija tuntee Ranskan maantietoa sekä ymmärtää ranskalaista yhteiskuntaa ja elintapoja.

Sisältö

Opiskelija perehtyy Ranskan talouselämään ja taloudellisessa viestinnässä käytettävään kieleen sekä tavallisimpiin yrityksessä esiintyviin viestintätilanteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 52 t 0 t
Itsenäinen työskentely 29 t 0 t

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi

CV, liikekirjeet, esitelmä

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

PENFORNIS, JEAN-LUC, affaires.com, niveau avancé, méthode de français des affaires, CLE International 2013

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Business French (Ranskan kieli ja liikeviestintä)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet