Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL3013 Pro gradu -tutkielma (opettajalinja) 20 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
professori Kai Norrdahl, kai.norrdahl@utu.fi, biodiversiteettitutkimuksen professori

Osaamistavoitteet

Tutkielman päämääränä on osoittaa, että opiskelija hallitsee jollakin ekologian erikoistumisalalla käytettävät tutkimusmenetelmät, hän on perehtynyt tutkielman aihepiiriin ja pystyy alan tieteelliseen ajatteluun ja viestintään.

Sisältö

Syvällinen perehtyminen johonkin ekologian linjan erikoistumisalan kirjallisuuteen ja käytännön tutkimustyöhön. Opettajalinjan tutkielma ei välttämättä sisällä käytännön tutkimustyötä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Tutkielma tehdään biologian laitoksen ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeistus löytyy laitoksen kotisivulta osoitteesta: http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/biologia/opiskelu/fm-tutkinto/Sivut/Pro-gradu--tutkielma.aspx Opiskelija laatii pro gradu työstä yhdessä työn ohjaajan kanssa ohjeistuksessa kuvatun suunnitelman, jonka vastuuprofessori hyväksyy.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

kypsyyskoe

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet