Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE4502 Pro gradu tutkielma (opettajalinja) 20 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
professorit

Yleiskuvaus

FYGE:n opettajalinjan pro gradu -tutkielma

Osaamistavoitteet

Tutkielman päämääränä on osoittaa, että opiskelija on perehtynyt tutkielman aihepiiriin ja pystyy alan tieteelliseen ajatteluun ja viestintään.

Sisältö

Syvällinen perehtyminen johonkin fysiologian ja genetiikan linjan erikoistumisalan kirjallisuuteen. Opettajalinjan tutkielmaan voi myös sisällyttää käytännän tutkimustyötä.

Toteutustavat

Ohjattua tieteellistä työskentelyä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Tutkielma tehdään biologian laitoksen ohjeistuksen mukaisesti Ohjeistus löytyy laitoksen kotisivulta osoitteesta: http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/biologia/opiskelu/fm-tutkinto/Sivut/Pro-gradu--tutkielma.aspx. Opiskelija laatii pro gradu työstä yhdessä työn ohjaajan kanssa ohjeistuksessa kuvatun suunnitelman, jonka vastuuprofessori hyväksyy.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet