Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOIT0911 Mielenterveyteen suuntautuvan hoitotieteen tutkimus ja raportointi 5 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Hoitotieteen professori Maritta välimäki

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee kartuttamaan tietojaan mielenterveyteen suuntautuvan hoitotieteen tutkimuksen menetelmistä.
Opiskelija osaa raportoida tutkimuksia eri julkaisu- ja raportointitavoin.

Sisältö

Kliinisen ja mielenterveyteen suuntautuvan hoitotieteen tutkimuksen erilaisia tutkimusasetelmia, tutkimus- ja raportointimenetelmiä.
Tutkimustyön julkaisu (abstrakti, posteri, artikkeli, kongressiesitykset)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Seminaari 12 t 0 t

Osa A (3op)
Luennot 10 h
Verkkotyöskentely 20 h

Osa B (2 op)
Seminaarit 12 h

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty seminaari- ja verkkotyöskentely ja kirjallinen työ.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Cullum N, Ciliska D, Haynes RB, Marks S. 2008. Evidence-Based Nursing. An introduction. Blackwell Publishing, Hong Kong.

Uhari M, Nieminen P. 2012. Epidemiologia ja biostatistiikka. 2. painos. Kustannusyhtiö Duodecim, Helsinki.

Alan ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita n. 200 sivua.

Lisätietoja

Opintojaksolla perehdytään kansainväliseen tutkimukseen ja opintojaksolla opettaa kansainvälinen luennoitsija. Osa opintojaksosta toteutetaan englannin kielellä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet