Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOIT0912 Mielenterveyteen suuntautuvan hoitotieteen, hallinnon ja johtamisen harjoittelu 10 op
Vastuuhenkilö
Lehtori Maija Hupli

Yleiskuvaus

Mielenterveyteen suuntautuvan hoitotieteen sekä hallinnon ja johtamisen harjoittelu muodostaa kokonaisuudessaan 15 op ja koostuu opintojaksoista:
HOIT 0912 Mielenterveyteen suuntautuvan hoitotieteen sekä hallinnon ja johtamisen harjoittelu 10 op ja
HOIT3504 Terveydenhuollon hallinto ja johtaminen; seminaarit ja harjoittelu 5 op (kts. HOIT3500 Terveydenhuollon hallinnon ja johtamisen opintokokonaisuus).

Osaamistavoitteet

Opiskelija saavuttaa tutkimuksellisen, mielenterveyteen suuntautuvan, hoitotieteeseen perustuvan asiantuntijuuden ja valmiuden hoitotyön johtamiseen terveyspalveluorganisaatiossa.

Sisältö

Akateeminen asiantuntijuus
Projektin hallintataidot
Johtajuus- ja asiantuntijataitojen integrointi
Akateeminen portfolio
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä ja sen toiminta

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely 50 t 0 t

Lisäksi:
Ohjattu tavoitteellinen harjoittelu 200h
Itsenäinen työskentely 150h

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty ryhmätyöskentely Hyväksytty harjoitussuunnitelma ja raportti Hyväksytty harjoittelu

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Duffy M, Dresser S & Fulton J. 2009. Clinical Nurse Specialist Tolkit: A Guide for a New Clinical Nurse Specialist. Springer Publishing Company. New York.

Hamric A, Spross J, Hanson C. 2009. Advanced practice nursing. An integrative
approach. 4th edition, Saunders, St. Louis.

Nikkilä J, Paasivaara L & Suhonen M. 2008. Innostavat projektit. Sairaanhoitajaliitto, Helsinki.

Akateeminen portfolio. http://www.utu.fi/henkilokunta/palvelussuhdeasiat/portfolio/

Koulutuksella osaamista asiakaskeskeisiin ja moniammatillisiin palveluihin. Sosiaali- ja terveysministeriö. 2012. Helsinki.

Alan ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita.

Terveydenhuoltoa koskeva voimassaoleva lainsäädäntö ja strategiset asiakirjat.

Lisätietoja

Osa harjoittelusta on mahdollisuus suorittaa kansainvälisenä harjoitteluna.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet