Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
CH312101 CHa Opiskelu kiinankielisessä yliopistossa, 1 lukukausi 2 op
Vastuutaho
Kiinan kieli ja liikeviestintä

Sisältö

Yhden lukukauden opiskelu KTK- tai KTM-opintojen aikana kiinankielisessä yliopistossa tuottaa 2 op edellyttäen, että kiinan kieli on ollut sekä opiskelukieli (hyväksytty opintosuoritus jossakin kauppatieteellisessä aineessa) että maan virallinen kieli. Puollon opiskelun hyväksi lukemisesta antaa kielten ja liikeviestinnän yksikön koulutus- ja tutkimussihteeri Arja Kananen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Palautettava kielipistelomake: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/tse/studying/lomakkeita/Sivut/home.aspx
Hakemuksen liitteeksi tarvitaan oikeaksi todistettu kopio kauppatieteellisistä opinnoista maan virallisella kielellä. Kurssikuvauksesta tulee käydä ilmi opiskelukieli tai se tulee osoittaa jollakin muulla tavoin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet