Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TJ093700 TJS Tietojärjestelmätieteen lopputentti 3 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede
Vastuuhenkilö
Hannu Salmela
Edeltävät opinnot
Kurssi suoritetaan siinä vaiheessa kun muut maisterin tutkintoon tarvittavat opinnot on suoritettu.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on varmistaa, että valmistuva tietojärjestelmätieteen pääaineopiskelija hallitsee tietotekniikka-alan työtehtävissä tarvittavat perustiedot ja taidot. Jakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja näihin liittyvät ammatilliset valmiudet. Hänellä on myös käsitys omista valmiuksistaan näillä osa-alueilla. Jakso testaa tiivistetysti pääaineen eri kursseilla opetettujen ydinasioiden hallinnan.

Sisältö

Kurssi koostuu yhdestä 6 tunnin tentistä, joka arvostellaan välittömästi tentin päätyttyä. Noin kaksi tuntia kestävässä
arvostelussa opiskelija ja opettaja käyvät yhdessä läpi vastaukset ja opiskelija saa välittömästi palautteen siitä, mitkä asiat hän hallitsee hyvin ja mitä osa-alueita omassa ammattitaidossa voisi vielä vahvistaa. Arvosteluosioissa opettaja voi myös pyytää opiskelijaa vielä tarkentamaan vastaustaan. Hyväksytty suoritus rekisteröidään heti tentin jälkeen. Tentissä kysyttävät aihealueet määritellään kurssin Moodle-alueella, jossa on myös ohjeet tenttiin valmistautumista varten. Kurssi on pakollinen tietojärjestelmätieteen vuosikurssien 1999-2013 pääaineopiskelijoille maisterin tutkinnossa. Lopputentti suoritetaan siinä vaiheessa kun muut tutkinnon edellyttämät opinnot on suoritettu. Lopputentin järjestämisestä kannattaa kuitenkin sopia noin kuukausi ennen aiottua suoritusajankohtaa.

Toteutustavat

Itsenäinen valmistautuminen tenttiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaisesti.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos