Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0743 Språkvård och språkriktighet / Kielenhuolto ja oikeakielisyys 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Minna Sandelin
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Sekä suoritetut perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee hyvin ruotsinruotsin ja suomenruotsin nykykielen kehitystendenssit, ruotsin kielen keskeisimmät oikeakielisyysongelmat ja niistä annetut suositukset sekä ruotsin kielenhuollon keskeiset periaatteet.

Sisältö

Joukko ajankohtaisia ruotsin kielen oikeakielisyyskysymyksiä, kielenhuollon periaatteet ruotsin yleiskielen ja suomenruotsin kannalta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi

Tentin voi suorittaa kirjatenttinä tiedekuntatenttipäivänä tai sähköisenä tenttinä. Lisätietoa sähköisestä tenttimisestä: https://tenttis.utu.fi/login/

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Språkriktighetsboken (utarbetad av Svenska språknämnden, 2005 tai uudempi)

af Hällström-Reijonen, C. (2012): Finlandismer och språkvård från 1800-talet till i dag. (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/28954)

Lisätietoja

Osallistumisoikeus opintojaksolle myös KKL:n opiskelijoilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Erikoistumisopinnot (Pohjoismaiset kielet)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos