Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0580 Nordisk dialektologi / Pohjoismainen murteentutkimus 5 op

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija tuntee murteentutkimuksen historiaa, osaa keskustella murteentutkimuksen teorioista ja metodeista sekä tuntee kielen kehityksen syitä.
Opiskelija tuntee ja osaa selittää tärkeimmät ruotsin, norjan tanskan murteiden piirteet, modernin pohjoismaisen puhekielen kehitystendenssit ja murteen ja yleiskielen erot. Hän osaa selittää kuinka uudet murteet ja etnolektit syntyvät. Opiskelija osaa lukea, ymmärtää ja analysoida puhekielen litteraatioita. Kurssi harjoittaa opiskelijan kykyä hahmottaa kokonaisuuksia, erottaa tärkeä informaatio vähemmän tärkeästä, kirjoittaa ja työstää tekstejä ja kykyä työskennellä itsenäisesti.

Sisältö

Pohjoismaisten murteiden kehitys, jakautuminen ja niiden nykyinen asema skandinaavisessa murrejatkumossa, pääpaino ruotsin murteissa. Pohjoismaisen murteentutkimuksen kehitys 1800-luvulta nykyaikaan, murteen tutkimuksen teoriat, metodit ja aineistot.
Murrenäytteiden , lähinnä ruotsin murteiden, analyysi fonologisesta, kieliopillisesta ja syntaktisesta näkökulmasta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi
Suullinen tentti
  • ruotsiksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5.vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valikoima tieteellisiä artikkeleita (n. 300 s) opettajan ohjeiden mukaan.

Aineistoa Moodlessa

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Erikoistumisopinnot (Pohjoismaiset kielet)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos