Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0656 Tvåspråkighet / Kaksikielisyys 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kaksikielisyystutkimuksen keskeisimmät teoriat ja menetelmät. Hän tuntee yksilön kaksikielisyyttä ja lapsen kaksikielistä kehitystä sekä kaksikielisyyttä yhteiskunnallisena ilmiönä tarkastelevaa tutkimusta. Opiskelija on perillä kaksikielistä opetusta koskevasta tutkimuksesta. Hän tuntee hyvin Suomessa ja Ruotsissa tehtyä kaksikielisyystutkimusta.

Sisältö

Kaksikielisyystutkimuksen yleisimmät teoriat, tutkimusmenetelmät ja tärkeimmät tutkimustulokset. Suomalaisruotsalaisen kaksikielisyystutkimuksen tuloksia.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Osallistumisoikeus kurssille myös KKL:n opiskelijoilla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi

Kirjatentti tiedekuntatenttipäivänä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. tai 4.opintovuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Börestam, U. & Huss, L. (2001): Språkliga möten. Tvåspråkighet och kontaktlingvistik

Grosjean, F. (2010) Bilingual life and reality. 39-62, 163-245 s.

Håkansson, G. (2003): Tvåspråkighet hos barn i Sverige

Sundman, M. (2013)  Tvåspråkiga skolor? Magma studie 4/2013 http://www.magma.fi/images/stories/reports/ms1304_webb.pdf

Tandefelt, M. (2001): Finländsk tvåspråkighet (50 s.)

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Erikoistumisopinnot (Pohjoismaiset kielet)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos