Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DTEK0106 Insinöörityöskentely T & K ympäristössä 5 op

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijoiden käytännön
insinöörityöskentelyn tietoja ja taitoja. Kurssin aikana opiskelija oppii käytännön taitoja ja työelämävalmiuksia joita tarvitaan ICT-alan tutkimus- ja kehitystyössä (T&K).

Sisältö

Elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien suunnittelu ja kehittäminen prototyyppitasolle hyödyntäen eri tekniikkoja. Vahva kytkeytyminen joko teolliseen T&K (esim. osana yrityksen T&K projektia) tai tutkimukselliseen T&K toimintaan (esim. liittyen yliopistolla tapahtuvaan tutkimukseen tai vaihto-opiskelijana työskentelemiseen partneri yliopistoissa). Projekti voi sisältää elektroniikan suunnittelua, prototyypin kehittämistä sulautetuissa järjestelmissä joko painottaen laitteisto tai ohjelmistopuolta. Projekti on henkilökohtainen tai pienryhmässä tapahtuva.

Vaadittavat opintosuoritukset

Projekti / käytännön työ
Lisäksi laadittava tekninen raportti ja siihen liittyvä projektin lopputuotoksen asianmukainen dokumentointi.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
Opintokokonaisuudet