Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0650 Språkpraktik / Kieliharjoittelu 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Kirsten Berg

Osaamistavoitteet

Opiskelija vahvistaa suullista kielitaitoaan ja tutustuu kohdemaan yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

Sisältö

Vähintään neljän viikon työ-, opiskelu- tai harjoittelujakso Ruotsissa, jossakin muussa Pohjoismaassa tai Ahvenanmaalla. Kieliharjoittelun voi suorittaa myös suorittamalla vähintään jonkin aineen perusopinnot (25 op) Åbo Akademissa tai suorittamalla Nordkurs-kesäkurssin. Myös varusmiespalvelu Uudenmaan prikaatissa Dragsvikissa ja siviilipalveluksen peruskoulutusjakso ruotsiksi (Lapinjärvi) hyväksytään kieliharjoitteluksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • ruotsiksi

Suorituskieli ruotsi tai muu pohjoismainen kieli; harjoittelu, raportti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Harjoittelusta tulee aina keskustella etukäteen oppiaineen harjoitteluvastaavan kanssa. Opiskelija vastaa itse kieliharjoittelupaikan hankkimisesta. Saadakseen opintopisteet tulee opiskelijan laatia kieliharjoittelusta raportti, joka toimitetaan harjoitteluvastaavalle hyväksyttäväksi. Ohjeet raportin laatimiseksi löytyvät oppiaineen kotisivuilta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opintojaksot (Pohjoismaiset kielet)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opinnot (Pohjoismaiset kielet)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opintojaksot (Pohjoismaiset kielet)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos