Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0751 Projektkurs om svenskan i Finland och Sverige / Ruotsissa ja Suomessa puhuttava ruotsi 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Camilla Wide
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
sekä suoritetut perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Projektikurssi yhdistää tutkimusta ja opiskelua. Kurssilla opitaan sekä pro gradu -tutkielman tekemisessä tarvittavia taitoja että projektityötaitoja ja tutustutaan sekä osallistutaan oppiaineessa käynnissä olevaan tutkimushankkeeseen Interaktion och variation i pluricentriska språk - Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska (IVIP). Osallistuttuaan projektityöskentelyyn opiskelija on perehtynyt johonkin projektiin liittyvään erityiskysymykseen. Hän on tottunut työskentelemään itsenäisesti, osaa kirjoittaa julkaisukelpoisen projektiraportin ja pitää aiheesta esitelmän. Hän osaa antaa ja vastaanottaa palautetta.

Sisältö

Projektikurssin aiheena ovat Ruotsissa ja Suomessa puhuttavan ruotsin kielen kommunikatiiviset yhtäläisyydet ja erot, erityisesti palvelualan, opetusalan ja hoitoalan institutionaalisissa keskusteluissa. Kurssilla käytetään IVIP-hankkeessa kerättyä ja / tai aikaisemmin muissa hankkeissa kerättyä aineistoa. Osallistujat tarkastelevat aineistossa esiintyviä kommunikatiivisia rutiineja ja vuorovaikutuksen käytänteitä, esimerkiksi puhuttelua, tervehdyksiä tai kohteliaisuuden ilmaisuja. He laativat kirjallisen raportin ja esittelevät tulokset myös suullisesti esitelmän muodossa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Projekti / käytännön työ
  • ruotsiksi
Suullinen tentti
  • ruotsiksi

Tulosten kirjallinen raportointi sekä niiden esittely suullisesti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Syventävien opintojen 1.vuosi (4.opintovuosi)

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Erikoistumisopinnot (Pohjoismaiset kielet)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos