Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO023800 JOPG Pro gradu -tutkielma 30 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X X X

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielman kirjoittanut opiskelija on osoittanut kykenevänsä itsenäiseen tutkimustyöhön,
tutkimusaiheeseen liittyvien teorioiden hallintaan, johtamisen ja organisoinnin tutkimusmenetelmien ja lähdekirjallisuuden käyttöön sekä tieteelliseen argumentaatioon ja raportointiin.

Sisältö

Gradutyöskentelyssä opitaan johtamiseen ja organisointiin liittyvän tieteellisen tutkielman kirjoittamista, lähteiden ja aineistojen asianmukaista käyttöä, keskeisiä tutkimustapoja sekä harjaannutaan kriittiseen ajatteluun.

Toteutustavat

Tutkielmatyöskentelyn ohjaus 56 t (2 vt). Huom! Pro gradu -
työskentelyn osana opiskelijan tulee osallistua informaatiolukutaitoa syventävään opetukseen sekä siihen sisältyvään tekijänoikeuskoulutukseen. Tutkielmaryhmän työskentelyyn integroidussa opetuksessa tiedonhakua ja tiedonlähteitä tarkastellaan siten, että lähtökohtana on opiskelijan tutkielman aihe. Pro gradu -tutkielman voi tehdä myös englannin kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

JO023800 JOPG Pro gradu -tutkielma, 30 op.
JO023801 JOPG Kypsyyskoe (johtaminen ja organisointi) (painoton)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Kevään 2016 tutkielmaryhmiin ilmoittaudutaan 5. - 18.10.2015. Syksyn 2016 tutkielmaryhmiin ilmoittaudutaan 8. - 21.2.2016. Ilmoittautumisten perusteella opiskelijat jaetaan tarvittaessa ryhmiin aiheen mukaan. Tutkielmaryhmien kokoonpano pyritään pitämään samana kuin kandidaatintutkielmaryhmien kokoonpano. Yhteyshenkilö on johtamisen ja organisoinnin koulutus- ja tutkimussihteeri. Jakson voivat suorittaa vain johtamisen ja organisoinnin pääaineopiskelijat. Kaikkien opiskelijoiden on tehtävä pro gradu -tutkielman yhteydessä kypsyysnäyte (painoton), josta tarkistetaan asiasisältö. HUOM! Vain maisteritutkinnon TuKKK:ssa suorittavien kypsyysnäytteestä tarkastetaan myös kieliasu.Opiskelijoille, jotka kirjoittavat pro gradu -tutkielmansa englanniksi, suositellaan vahvasti EN10 Academic Writing-opintojakson suorittamista samanaikaisesti pro gradu-työskentelyn edetessä (ks. tarkemmin EN10 opintojaksokuvaus).
Pro gradu-tutkielmat tarkistetaan 1.8.2013 lähtien Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot (Johtaminen ja organisointi)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot (Johtaminen ja organisointi)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos