Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKS0211 A1.1 Didaktiikka V 5 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Vastuuhenkilö
ma. yliopisto-opettaja Alexandra Virtanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelijat saavat tietoa kielen omaksumisen teorioista, vieraan kielen opetuksen metodeista, opettajan ja oppijan roolista ja opetettavista alueista. Lisäksi he oppivat tarpeellisen luokkahuonesanaston.

Sisältö

Kurssi on johdatus saksa vieraana kielenä -didaktiikkaan. Sen aikana tutustutaan kielen omaksumisen teorioihin ja vieraan kielen opetuksen metodeihin. Sen lisäksi opiskelijat tutkivat, mikä on opettajan ja oppijan rooli, mitkä tekijät vaikuttavat saksan oppimiseen ja tutustuvat opetuksen aihepiireihin (esim. maantuntemus, kielioppi ja sanasto). Kurssilla pohditaan mm. tehtävä- ja testityyppejä, virheisiin suhtautumista ja opiskelijoiden motivoimista. Tutustumme myös eurooppalaisen viitekehyksen kielitaidon tasoasteikkoon sekä laadimme saksankielisen luokkahuonesanaston.

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • saksaksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • saksaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • saksaksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • saksaksi
Kirjallinen tentti
 • saksaksi

Läsnäolovelvollisuus luennoilla väh. 80 %.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Heidi Rösch: Deutsch als Zweit- und Fremdsprache. Berlin: Akademie Verlag, 2011.
Rösler, Dietmar: Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. Stuttgart: J. B. Metzler, 2012.
Roche, Jörg: Fremdsprachenerwerb. Fremdsprachendidaktik. Tübingen: Narr, 2008.
Huneke/Steinig: Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2010.

Lisätietoja

Kurssia suositellaan erityisesti niille opiskelijoille, jotka suunnittelevat kielen oppimisen ja opettamisen opintopolun suorittamista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos