Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1469 Äidinkieli koulussa - näkökulmia tutkimukseen, V 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Lehtori Päivi Laine
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on perehtynyt äidinkielen opettamisen tutkimusnäkökulmiin ja tutustunut suomen kielen opinnäytteisiin ja muihin tutkimuksiin, jotka käsittelevät äidinkielen opettamista, oppimateriaaleja ja oppilaitten kieltä. Opiskelija on pohtinut tutkimusnäkökulmia sekä kirjallisuusalustuksessa että esseessä.

Sisältö

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suunnittelevat tai tekevät tutkimusta äidinkielen opettamisesta. Kurssilla tutustutaan yhdessä peruskoulun, lukion ja ammatillisten oppilaitosten äidinkielen opettamisen ja oppimisen tutkimusnäkökulmiin: tarkastellaan esimerkiksi opetussuunnitelmista, oppikirjoista, oppilaiden teksteistä ja tiedoista sekä erilaisista päättökokeista tehtyjä tutkimuksia

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Kurssin voi lv. 2014-2016 suorittaa itsenäisesti sähköisenä kirjatenttinä opetustiedoissa ilmoitettavina aikoina (SUOM1471 Äidinkieli koulussa - näkökulmia tutkimukseen, kirjatentti, 5 op).
Tenttikirjallisuus: Kauppinen, Anneli - Lehti-Eklund, Hanna - Makkonen-Craig, Henna - Juvonen, Riitta (toim.), Lukiolaisten äidinkieli. Suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoiden tekstimaisemat ja kirjoitustaitojen arviointi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Lisäksi kirjallisuutta opettajan ohjeiden mukaan.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
4. vuoden syksy

Lisätietoja

Sekä kurssi- että kirjatenttivaihtoehto sopii kaikkien kieliaineiden opettajapolulle mutta erityisesti sellaisille muiden kielten opiskelijoille, joilla suomi on aineyhdistelmässä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos