Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM062065 TM42 Alue- ja yhdyskuntasuunnittelu Suomessa 6 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Anna-Maija Kohijoki, Katri Koistinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä on suomalainen alue- ja yhdyskuntasuunnittelu ja mitkä tahot siihen keskeisesti osallistuvat. Jakso antaa opiskelijalle valmiudet soveltaa suunnitteluteorioita tutkimuksen teossa ja suunnittelun käytäntöjen tarkastelussa, sekä arvioida kriittisesti suunnittelun vaikutuksia elinympäristöön, kuten asumiseen ja palveluiden saatavuuteen.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään suomalaiseen alue- ja yhdyskuntasuunnitteluun, sen kehitykseen ja käytäntöihin sekä suunnittelun teorioihin. Kurssin aikana tutustutaan suunnittelutyötä tekeviin organisaatioihin. Opintojakso koostuu luennoista, organisaatiovierailuista sekä omalla ajalla tehtävistä yksilö- ja ryhmätöistä, jotka palautetaan kurssin aikana ja jotka arvostellaan. Opiskelijat esittävät ja opponoivat ryhmätyöt kurssin aikana. (ks.lisätiedot kurssin kotisivuilta)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk
Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi.
Opintojakso järjestetään poikkeuksellisesti lukuvuosina 2014-2015 ja 2015-2016

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Jauhiainen, Jussi S.; Niemenmaa, Viivi, Alueellinen suunnittelu. Tampere, Vastapaino 2006.
  2. Muu luennoilla jaettava materiaali.

Lisätietoja

Opintojaksolle otetaan enintään 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä siten, että talousmaantieteen pääaineopiskelijat ovat etusijalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Vaihtoehtoiset opinnot (Talousmaantiede)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet