Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM063002 TMS1 Talousmaantieteen tutkimus 6 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Päivi Oinas
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy jäsentämään talousmaantieteen kehitystä tieteenalana sekä tunnistaa erilaisia tutkimustraditioita sekä niille tyypillisiä kysymyksenasetteluja. Tämä on hyödyllistä mm. oman pro gradu -tutkielman teoreettisen viitekehyksen luomisessa.

Sisältö

Opintojakson aikana tutustutaan talousmaantieteen luonteeseen tieteenalana, sen oppihistoriaan ja erilaisiin lähestymistapoihin nykytutkimuksessa. Opintojakso on hyvä suorittaa pro gradu -työskentelyn käynnistyessä tai sitä ennen. Opintojakson aikana paneudutaan huolella kutakin tapaamiskertaa varten sovittuun materiaaliin ja tehdään niihin liittyviä harjoitustehtäviä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Essee
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Harjoitustyöt kurssin aikana (30 %), essee (40 %), tentti (30 %).

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. The Wiley-Blackwell Companion to Economic Geography. Barnes, Trevor J., Peck, Jamie, Sheppard, Eric (eds.), Chichester: Blackwell, 2012.
 2. Key Concepts in Economic Geography. Aoyama, Yuko; Murphy, James T.; Hanson, Susan (eds.). London: Sage, 2011.
 3. The Sage Handbook of Economic Geography. Leyshon, Andrew; Lee, Roger; McDowell, Linda; Sunley, Peter (eds.), London: Sage Publications, 2011 (Soveltuvin osin).
 4. Companion to economic geography. Sheppard, Eric; Barnes, Trevor (eds.), Oxford, Blackwell publishers 2000 (Soveltuvin osin).
 5. Oxford handbook of economic geography. Clark, Gordon L.; Feldman, Maryann P.; Gertler, Meric S. (eds.) Oxford, Oxford UP. 2000 (Soveltuvin osin).
 6. Reading economic geography.  Barnes, Trevor et al. (eds.) Malden, MA, Blackwell Pub, 2004 (Soveltuvin osin).
 7. Luentomateriaali ja erikseen ilmoitettavat artikkelit.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Vaihtoehtoiset opinnot (Talousmaantiede)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Pakolliset opinnot (Talousmaantiede)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Pakolliset opinnot (Talousmaantiede)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet