Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TS073013 TSS2/TMS81 Sosiologian tutkimusmenetelmät 6 op
Vastuutaho
Taloussosiologia

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut hallitsee hyvin pro gradu -tutkielmassaan soveltamansa menetelmät.

Sisältö

Opiskelija syventää tietämystään sosiologian tutkimusmenetelmistä tai menetelmäalueesta oman valintansa mukaan joko osallistumalla tarjolla oleville kursseille tai tenttimällä teoksia. Tutkimusmenetelmät tulee valita siten, että opiskelija voi soveltaa niitä pro gradu -tutkielmassaan.
ks. Sosiologian kurssin S.4. SOSIOLOGIAN TUTKIMUSMENETELMÄT

Vaadittavat opintosuoritukset

KTM-tutkintoa suorittavat taloussosiologian (ja talousmaantieteen) pääaineopiskelijat: Opiskelijoiden on suoritettava menetelmäopintoja vähintään 6 op:n edestä. Opiskelija osallistuu vähintään yhdelle harjoituksia sisältävälle metodikurssille (3-6 op) ja suorittaa tarvittaessa loput opinnot esseillä tai kirjatenteillä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Jakson korvaa S.4. Sosiologian tutkimusmenetelmät.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet