Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM062110 TM5 Empiirisen alueanalyysin perusteet 6 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Heli Marjanen ja Anna-Maija Kohijoki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakso antaa opiskelijalle valmiudet alueellisen informaation hankkimiseen, muokkaamiseen ja analysointiin sekä johtopäätösten tekoon aineistosta. Kurssin suoritettuaan opiskelija myös hallitsee erilaisten graafisten ja kartografisten esitystapojen (kartat, diagrammit ja esitysgrafiikka) käytön sekä esitysten havainnollistamisen välineinä että tutkimuksen apuvälineinä.

Sisältö

Kurssi koostuu luennoista ja omalla ajalla tehtävistä harjoitustöistä, jotka palautetaan kurssin aikana ja jotka arvostellaan. Opintojakson keskeisiä teemoja ovat empiirinen aluetutkimus, mittaaminen osana tutkimusta (erityisesti alueelliset tunnusluvut), sekä graafiset ja kartografiset esitystavat. Kurssilla hyödynnetään aktiivisesti verkossa tarjolla olevia opetuspaketteja (esim. Tilastokeskuksen Verkkokoulu). Kurssilla tutustutaan myös SPSS-ohjelmiston käyttöön tutkimuksen apuvälineenä (4 h). Suositellaan kaikille empiirisestä tutkimuksesta sekä erilaisten ilmiöiden ja tutkimustulosten graafisesta havainnollistamisesta kiinnostuneille pääaineesta riippumatta. (ks.lisätiedot kurssin kotisivuilta)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely

2015-2016: Luennot 28 t (Marjanen 13 t, Kohijoki 11 t, Kantola 4 t)
2014-2015: Luennot 28 t (Marjanen 15 t, Kohijoki 9 t, Kantola 4 t)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjallinen kuulustelu (40 %), harjoitustyöt (50 %), osallistuminen luennoille (10 %)

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Mikkonen, Kauko, Aluetutkimuksen menetelmät. Vaasan yliopiston julkaisuja, Opetusjulkaisuja 55, Aluetiede 4, Vaasa, 2006.
2. Nummenmaa, Lauri, Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Helsinki, Tammi, 2004.
3. Dorling, Daniel; Fairbairn, David, Mapping: Ways of representing the world, Harlow, Longman 1997. 
4. Methods in human geography. A guide for students doing research projects. eds. Robin  Flowerdew, David, Martin. Harlow, Longman 1997.
5. Kuusela, Vesa, Tilastografiikan perusteet. Helsinki, Edita 2000.

Lisätietoja

Opintojakso on pakollinen edeltävä opinto kurssille TM51/TJ17/LOG15 "Paikkatietomenetelmät liiketoiminnassa I"

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Seuraavista vähintään 15 op (Talousmaantiede)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet