Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0929 Tieteellisen tekstin tuottaminen ja suullinen viestintä, P 5 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja Tamara Budanova
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija pystyy tuottamaan kirjallisia tekstejä venäjänkieliselle tieteelliselle esitykselle ominaisin keinoin ja käymään keskustelua eri teemoista.

Sisältö

Perehtyminen tieteellisen kielen rakenteeseen erityisesti syntaksin kannalta; suullisen kielenkäytön kehittäminen, keskusteluharjoitukset, kotona valmisteltavat esitelmät erityisesti ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 50 t 0 t
Itsenäinen työskentely

harjoituskurssi

Opetuskieli

venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • venäjäksi
Harjoitustyö(t)
  • venäjäksi

suorituskielenä venäjä; osallistuminen opetukseen sekä siihen liittyvät harjoitustyöt

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos