Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0784 Venäjän kielen historia, P 5 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja Tamara Budanova
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee venäjän kielen historiallisen kehityksen ja tunnistaa sellaiset ilmiöt, jotka ovat historiallisina jäänteinä nykykielessä.

Sisältö

Kirjoitusjärjestelmä kyrillisen aakkoston kehittämisestä alkaen, äännehistorian kehitys noin 2000 vuoden ajalta ja sen implikaatiot nykykielessä, tärkeimmät morfologiassa ja syntaksissa tapahtuneet muutokset, kirjakielen kehittyminen kansankielen ja kirkkokielen synteesinä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Opetuskieli

venäjä, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • venäjäksi
Kirjallinen tentti
 • venäjäksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • venäjäksi

a) kurssi loppukokeineen
tai
b) kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Saurio, Päivi: Poimintoja venäjän kielen historiasta. Yliopistopaino 2005.

Ivanov, V. V.: Istoritšeskaja grammatika russkogo jazyka. Moskva, 1983. (Saatavissa elektronisena versiona.)

Lisätietoja

Luentokurssi järjestetään joka toinen lukuvuosi syyslukukaudella.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos