Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1421 Nimistöntutkimus, kirjatentti V 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Paula Sjöblom

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on kuva onomastiikan tutkimusalueista ja hän ymmärtää syvällisesti yhtä onomastikan alaa.

Sisältö

Nimistöntutkimuksen eri osa-alueet, aineistot ja metodit; yhteen osa-alueeseen syventyminen.

Toteutustavat

Itsenäinen kirjallisuuden lukeminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti opetustiedoissa ilmoitettavina tenttipäivinä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Terhi Ainiala - Minna Saarelma - Paula Sjöblom: Nimistöntutkimuksen perusteet. 349 s.
Lisäksi yksi seuraavista:
a) Terhi Ainiala: Muuttuva paikannimistö. 272 s.
b) Emilia Aldrin: Namnval som social handling. Val av förnamn och samtal om förnamn bland föräldrar i Göteborg 2007 - 2009. S. 1 - 278. (Saatavissa myös: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:402591/FULLTEXT01.pdf)
c) Sirkka Paikkala: Se tavallinen Virtanen. Suomalaisen sukunimikäytännön modernisoituminen 1850-luvulta vuoteen 1921. S. 1–229 ja 394–635.
d) Paula Sjöblom: Toiminimen toimenkuva. Suomalaisen yritysnimistön rakenne ja funktiot. S. 1 - 269. 

Vaihtoehtoinen suoritus englanniksi:
Terhi Ainiala - Minna Saarelma - Paula Sjöblom: Names in Focus. An Introduction to Finnish Onomastics. S. 1 - 266.
Minna Saarelma-Maunumaa: Edhina Ekogidho - Names as Links. The encounter between African and European anthroponymic systems among the Ambo people in Namibia. S. 1 - 322.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos