Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKIXXX Tutkimusprojektikurssi 5 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
professori Johanna Viimaranta
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija on osallistunut tutkimusprojektiin sen alusta loppuun asti. Hän on vastannut osasta projektia ja kokonut kaikki projektin vaiheet.

Sisältö

Tutkimusprojektin suunnittelu, toteutus ja raportointi vastuullisen tutkijan johdolla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi, venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos