Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPA0031 Kielipolitiikka ja kielisuunnittelu 5 op
Vastuutaho
Espanja
Vastuuhenkilö
Angela Bartens
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija tuntee kielipolitiikan ja kielisuunnittelun peruskäsitteet ja on perehtynyt eri kielialueiden relevantteihin ongelmanasetteluihin sekä diskursseihin viime vuosisadoilta aina nykyhetkeen saakka.

Sisältö

Kielipolitiikan ja kielisuunnittelun peruskäsitteet; kielipolitiikan ja kielisuunnittelun tutkimuksen historiaa; kieli ja nationalismi;eurooppalaisten ns. valtakielten leviäminen, institutionalisaatio ja standardisaatio; kielten markkina-arvo; vähemmistökielten ja vähemmistökielen asemaan pakotettujen kielten dokumentaatio; kielipolitiikka "top-down" ja "bottom-up"; statussuunnittelu ja korpussuunnittelu; "acquisition planning" omana kielisuunnittelun alueena?; preskriptivismi ja kielipurismi kielipolitiikassa ja kielisuunnittelussa; kielikuolema ja kielten revitalisaatio; (jälkikoloniaaliset) kieli-ideologiat; transnationalismi ja migraatiolingvistiikka; kielelliset oikeudet; turvapaikanhakijat ja kielitestit; esimerkkitapaukset: 1. espanja maailmankielenä; 2. englanti maailmankielenä; 3. saksa; 4. Quebec. 5. Wales. 6. Katalonia; 7. suomalais-ugrilaiset kielet Venäjällä; 8. kreolikielet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Opetusta ei järjestetä lukuvuonna 2015-2016.

Opetuskieli

suomi, espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava aineisto.

Lisätietoja

Lukuvuonna 2015-2016 opintojakso suoritetaan kirjatenttinä vastuuhenkilön kanssa sovittavan kirjallisuuden perusteella.
Kurssi on avoin kaikkien kieliaineiden opiskelijoille, kielen oppimisen ja opettamisen, tutkijan tai kieliasiantuntijan opintopolulla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos