Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0935 Käännös venäjä-suomi, P 5 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja Jenniliisa Salminen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija osaa kääntää vaativaa eri tyylistä tekstiä venäjästä suomeksi, analysoida omaa käännöstään ja tarkastella venäjää ja suomea kontrastiivisesti.

Sisältö

Harjoituskäännökset ja palautetunnit, joilla analysoidaan lähtötekstiä ja opiskelijoiden siitä tekemiä käännöksiä sekä käsitellään kääntämiseen liittyviä kysymyksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus
Itsenäinen työskentely

harjoituskurssi

Opetuskieli

venäjä, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

kurssiin kuuluvien tehtävien suorittaminen ja käännöskoe

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jänis, Marja: Venäjästä suomeksi ja suomesta venäjäksi. 2006 tai 2010.

Lisätietoja

Oppimateriaaliin kehoitetaan tutustumaan ennen kurssille tuloa. Kurssi järjestetään vuorovuosin Käännös suomi - venäjä -kurssin kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos