Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT043118 KTS34 Työn taloustiede 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Böckerman Petri
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Työmarkkinoiden toimintaan vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen ja sen lopputulosten vaikutukset niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta.

Sisältö

Kurssilla perehdytään työn taloustieteen keskeisiin kysymyksiin. Niihin lukeutuvat mm. aktiivisen työvoimapolitiikan arviointi, työajan määräytyminen, muuttoliikkeen vaikutukset, koulutukseen liittyvät kysymykset ja työmarkkinoiden polarisoituminen. Kurssilla luodaan systemaattinen kehikko vaikutusten kuvaamiseen ja analysoimiseen. Luennot täydentävät syksyllä 2014 pidettyä kurssia "Epätäydelliset työmarkkinat", mutta ne muodostavat itsenäisen kokonaisuuden.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan määräämä materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustiede)
Taloustieteen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustiede)
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet