Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGL4410 Erikoisalan käännösviestintä, laki ja hallinto, en-su 5–10 op
Vastuutaho
Englannin kieli
Vastuuhenkilö
lehtori Juhani Hiirikoski.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija
-on tutustunut lain kielen erityispiirteisiin ja siihen, millaisia vaatimuksia ja kulttuurisia ongelmia sen kääntämiseen liittyy
-on tutustunut Suomen, Ison-Britannian, Yhdysvaltain ja Euroopan unionin hallintoon, lainsäädäntäprosessiin ja tuomioistuinten toimintaan
-on tutustunut sopimus- ja perheoikeuden keskeisiin termeihin Suomessa sekä Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa ja tuntee näiden oikeudenhaarojen keskeiset asiakirjatyypit
-tietää, millaisia lähteitä käyttää apuna lakitekstejä kääntäessään.

Sisältö

Perehdytään lain ja hallinnon erikoiskieleen ja sen teoriaan, tutustutaan alan taustatietouteen, terminologiaan ja Suomen ja Englannin/Yhdysvaltain oikeusjärjestelmän eroihin sekä sovelletaan opittua käännöstaitoa erikoisalan tekstien kääntämiseen.
Kurssin sisältö vaihtelee vuorovuosittain. Kummankin vuoden ryhmässä käsitellään lain ja hallinnon kääntämistä eri näkökulmasta, joten opiskelija voi halutessaan osallistua kumpaankin kurssiin ja saada kummastakin opintopisteitä (5 + 5 op.). Ensimmäisessä osassa aiheena on johdatus lain kieleen ja instituutioihin Suomessa, Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Euroopan unionissa. Toisessa osassa käsitellään perhe- ja sopimusoikeutta ja asiakirjakääntämistä. Kumpikin kurssi on erillinen kokonaisuus (eikä edellytä toisen käymistä).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely 102 t 0 t

Opetusta 2 h/vko. Kurssi kestää kaksi periodia, periodit III ja IV.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos