Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄEN2239 Erikoisalojen käännösviestintä su-en II 5 op
Vastuutaho
Englannin kieli, englannin kääntäminen ja tulkkaus
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- syventyy yhden erikoisalan käännösviestinnällisiin erityispiirteisiin
- osaa analysoida erikoiskielisen lähtötekstin morfologisia, syntaktisia, leksikaalisia, tekstuaalisia, sosiolingvistisiä ja viestinnällisiä ominaispiirteitä ja laatia sanastoja käännöstyön tueksi
- osaa soveltaa taitoja erikoiskielisen tekstin kääntämiseen
- kykenee tuottamaan asianomaiselle ammatilliselle tekstille ominaista kieltä ottaen huomioon erikoisalan tekstin kulttuuriset ja rakenteelliset ominaispiirteet.

Sisältö

Laajahkon (n. 10-15 s.) erikoiskielisen tekstin tekstianalyysi, kääntäminen ja käännöstyön kommentointi. Käännöstekstistä sovitaan erikseen vastuuhenkilön kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 130 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos