Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄEN2223 Auktorisoitu kääntäminen englanti-suomi 4 op
Vastuutaho
Englannin kieli, englannin kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
lehtori Marianna Sunnari.
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Kurssille pääsyn edellytyksenä on Auktorisoidun kääntämisen perusteet -opintojakson suorittaminen vähintään arvosanalla 3.

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy noudattamaan auktorisoidun kääntäjän toimintatapoja ja laatimaan auktorisoitavaksi tulevia käännöksiä niin, että hän havaitsee ja ratkaisee onnistuneesti tavanomaisten asiakirjojen kääntämisessä esille tulevat ongelmat sekä pystyy perustelemaan ratkaisunsa.

Sisältö

Käännösten laatiminen suomeksi ja käännösten käsittely seminaari-istunnoissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely 82 t 0 t

Opetusta 2 h/vko. Kurssi kestää 2 periodia
Itsenäinen työskentely sisältää tiedonhaun, harjoituskäännökset ja niistä raportoinnin.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos