Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR1452 Komin peruskurssi 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
Tuntiopettaja Svetlana Lumme, professori Sirkka Saarinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee komin rakenteen ja historian. Hän ymmärtää kyseisellä kielellä kirjoitettua tekstiä ja kykenee ilmaisemaan itseään komiksi arkipäivän tilanteissa.

Sisältö

Perehtyminen komin rakenteeseen ja historiaan. Komiksi kirjoitettujen tekstien lukemista ja käytännön kielitaidon opiskelua.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 52 t 0 t

Käytännön kielitaitoon tähtäävän kurssin lisäksi suoritukseen kuuluu lyhyt komin kielihistorian jakso, joka suoritetaan erikseen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Essee kielihistoriallisesta osasta, kirjallinen kuulustelu kielitaito-osasta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Valinnaisia opintoja (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos