Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR1332 Komin jatkokurssi 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
tuntiopettaja Svetlana Lumme
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X

Osaamistavoitteet

Kyky ymmärtää jokapäiväisiin tilanteisiin liittyviä kominkielisiä keskusteluja ja tekstejä sekä kääntää samantyyppisiä tekstejä suomesta komiksi. Peruskieliopin hallinta.

Sisältö

Kieliopin hallinnan syventäminen. Sanaston kartuttaminen ja tekstien analysointi. Synteesin muodostaminen hankituista tiedoista käännös- ja keskusteluharjoitusten avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 52 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos