Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGRXX Valinnainen etäsukukielen kurssi 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
Professori Sirkka Saarinen, opettaja NN
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Useita eri kursseja

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee yhden etäsukukielen (muun kuin unkari) sen rakenteen, historian ja lainakosketusten osalta; hän ymmärtää kyseisellä kielellä kirjoitettua tekstiä ja (jos kyseessä on käytännön kielitaitoon tähtäävä kurssi) kykenee ilmaisemaan itseään kyseisellä kielellä arkipäivän tilanteissa.

Sisältö

Perehtyminen kielen tai kielten rakenteeseen, historiaan ja lainakosketuksiin; ko. kielellä tai kielillä kirjoitettujen tekstien lukemista; mahdollisuuksien mukaan käytännön kielitaidon opiskelua.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät
6. vuoden syksy
6. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan ohjeiden mukaan

Lisätietoja

Koodi tulee kulloisenkin kurssin mukaan

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos