Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomalais-ugrilaista sanastontutkimusta 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
Professori Sirkka Saarinen
Edeltävät opinnot
Perusopinnot, SUOM1489 Kielen kehitys, FONE0174 Yleisen kielitieteen perusteet

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy suomalais-ugrilaisten kielten sanastontutkimukseen, mm. etymologiaan, semantiikkaan, sananmuodostukseen, leksikografiaan. Hän oppii ymmärtämään sanastoon ja sen historiaan ja muodostukseen liittyviä lainalaisuuksia.

Sisältö

Perehtyminen suomalais-ugrilaisten kileten sanaston rakenteeseen ja kehitykseen, leksikologisen tutkimuksen osa-alueisiin ja tuloksiin sekä leksikografian periaatteisiin.

Toteutustavat

Luennot ja kirjallisuutta

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. tai myöhempi opiskeluvuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoilla sovittava kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos