Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM1007 Geeniteknologian menetelmät 2 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Jarmo Käpylä

Osaamistavoitteet

Omaksuttava luennoilla esitelty rekombinantti-DNA-tekniikan perusmenetelmien teoria.

Sisältö

Luennoilla tutustutaan geenien siirtoon ja karakterisointiin liittyviin perusmenetelmiin mm. kloonaukseen, hybdridisaatiotekniikoihin, PCR-tekniikoihin ja mutageneesitekniikoihin.

Toteutustavat

Osallistuminen luennoille

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
tenttiarvostelu asteikolla 1-5, arvosanaan 1 pitää osata puolet kysytyistä asioista

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste ja luennoilla esitellyt asiat

Lisätietoja

Huom: Opintojakson suorittaminen on edellytys molekyylibiologian harjoitustöihin pääsemiselle

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet