Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS5011 Fysiikka 3 5 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Teemu Hynninen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
FFYS5009 Fysiikka 1
FFYS5010 Fysiikka 2
Sivuaineopiskelijoille pakollinen esitietovaatimus on lukion pitkän fysiikan 8 kurssin hallinta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa määrittää sähköisten hiukkasten ja virtojen synnyttämät sähkö- ja magneettikentät; määrittää hiukkasiin ja johtimiin vaikuttavat sähkömagneettiset voimat; määrittää yksinkertaisista komponenteista koostuvien tasavirtapiirien virrat ja jännitteet; muotoilla Maxwellin yhtälöt matemaattisesti ja sanallisesti; kuvailla sähkömagneettisen aaltoliikkeen synnyn näiden yhtälöiden pohjalta.

Sisältö

Sähkö- ja magnetismioppi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Young, H.D., Freedman, R.A., University Physics, with modern physics

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Perusopinnot (Fysiikka)
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
FFYS5011 Fysiikka 3
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet