Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS5012 Fysiikka 4 5 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Teemu Hynninen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Sivuaineopiskelijoille pakollinen esitietovaatimus on lukion pitkän fysiikan 8 kurssin hallinta.

Osaamistavoitteet

Valo-opin ilmiöiden ja käsitteiden tuntemus sekä sovellusten mallinnus ja ratkaisu, suhteellisuusteoreettisten perusesimerkkien ratkaisut käyttäen ajan ja paikan suhteellisuutta, Lorenzin muunnosta, suhteellisuusteoreettisia työn, energian ja liikemäärän lausekkeita, paloittain vakiopotentiaalissa olevan hiukkasen stationaaritilan kvanttimekaaninen käsittely ja yksinkertaisten atomi- molekyyli- ja kiinteän aineen fysiikan kvantti-ilmiöiden tunteminen.

Sisältö

Valo-oppi, erityinen suhteellisuusteoria ja kvanttifysiikka.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Young, H.D., Freedman, R.A., University Physics, with modern physics

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Perusopinnot (Fysiikka)
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
FFYS5012 Fysiikka 4
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet