Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DIBT0008 Molekulaarinen biotekniikka DI-opiskelijoille 5 op
Vastuutaho
Biotekniikka (tekn.ala)
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää molekulaarisen biotekniikan keskeisimpien menetelmien periaatteet ja hahmottaa niiden hyödyntämismahdollisuuksia sovelluskohteissa. Opiskelijalla on kokonaisnäkemys tästä nopeasti kehittyvästä, sekä teknologian että sovelluksien suhteen moniulotteisesta, tutkimusalasta.

Sisältö

Kurssilla käsitellään molekulaarisen biotekniikan keskeisiä menetelmiä ja niiden sovelluskohteita.

Toteutustavat

Kurssi koostuu luennoista sekä pienryhmätyöskentelystä. Luento-osuuden jälkeen perehdytään ryhmätyöskentelyn keinoin syvällisesti spesifisiin aihealueisiin ja syvennetään tietämystä luennoilla käsitellystä asioista.

Opetuskieli

suomi

Kirjallinen materiaali englanninkielistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Suullinen tentti
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Pakollinen läsnäolo osalla luennoista, osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn, suullinen esitys.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Tentin hyväksytty suoritus edellyttää 50% maksimipistemäärästä .

Suositellut suoritusajankohdat

KURSSI JÄRJESTETÄÄN VIIMEISEN KERRAN SYKSYLLÄ 2014

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet