Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DIBT0009 Julkaisut ja viestintä DI-opiskelijoille 1 op
Vastuutaho
Biotekniikka (tekn.ala)
Edeltävät opinnot
(suositellaan opiskeltavaksi juuri ennen TkK-tutkielman aloitusta)

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on valmiudet etsiä tietoa tieteellisistä artikkeleista ja artikkelitietokannoista, tuottaa tekstiä vakiintuneen tieteellisen esitystavan mukaisesti sekä laatia ja esittää tieteellinen suullinen esitelmä.

Sisältö

Kurssillä esitellään, miten tieteelliset artikkelit ja lopputyöt rakentuvat, miten haetaan tietoa artikkelitietokannoista sekä millaisia asioita tulisi ottaa huomioon tieteellisiä suullisia esityksiä laadittaessa ja esitettäessä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Läsnäolo luennoilla ja harjoitustehtävien tekeminen

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Kurssi järjestetään tällä nimellä viimeisen kerran lukuvuonna 2015-2016. Myöhemmin kurssin korvaa "DIBT0201 Julkaisukäytännöt".

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssimonisteet ja tutkielmaohjeet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet