Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOOD3630 Aistittavan laadun tutkimusmenetelmät 4 op
Vastuutaho
Elintarvikekemia
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Tilastotieteen kurssi suositellaan suoritettavaksi ennen kurssille osallistumista.

Osaamistavoitteet

Tietämys elintarvikkeiden aistittavien ominaisuuksien - ulkonäön, rakenteen, hajun ja maun analysoinnista ja perusvalmiudet analyysin toteuttamisesta arviointiraadin avulla ja tulosten käsittelystä sekä teoriassa että käytännössä.

Sisältö

Erilaiset analyyttiset menetelmät, kuten erotustestit ja kuvailevat menetelmät. Arviointiryhmien kokoamiseen ja harjaannuttamiseen sekä asianmukaisten laboratoriotilojen suunnitteluun tarvittavat perustiedot. Kuluttaja- ja mieltymystestien hyväksikäyttöä käsitellään suppeasti. Kurssin oleellisena osana ovat harjoitustyöt, joissa opiskelijat toimivat arviointiryhmänä ja perehtyvät näin käytännössä eri arviointimenetelmien hyväksikäyttöön ja tulosten tarkasteluun.

Toteutustavat

Ennakkoilmoittautuminen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lawless, H.T. & Heymann, H. (1998) Sensory evaluation of food principles and practices (Chapman & Hall), Tuorila, H. & Appelbye U. (toim.) (2006) Elintarvikkeiden aistinvaraiset tutkimusmenetelmät (Yliopistopaino)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
ELINTARVIKEKEMIAN AINEOPINNOT (Elintarvikekemia)
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet