Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DIBT0006 Biotekniikan harjoitustyöt DI-opiskelijoille 13 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee biotekniikan laboratoriotöissä vaadittavat perusmenetelmät mukaan
lukien työskentelyn puhdastiloissa. Opiskelija pystyy työskentelemään itsenäisesti laboratoriossa
annettujen ohjeiden pohjalta sekä analysoimaan ja tulkitsemaan tuloksiaan. Opiskelija osaa raportoida tuloksensa suullisesti ja kirjallisesti hyvän tieteellisen esitystavan mukaisesti.

Sisältö

Kuusi erillistä käytännön työkokonaisuutta, jotka tutustuttavat opiskelijat eri menetelmiin ja biotekniikan sovelluskohteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely

Kurssille ilmoittaudutaan viimeistään tammikuussa. Käytännön laboratoriotyöskentely pareittain tai pienryhmissä tapahtuu tutkijan ohjauksessa. Tulokset raportoidaan suullisesti show & tell -tilaisuuksissa ja töistä laaditaan työselostukset.

Opetuskieli

suomi

Show & tell -esitykset englanniksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Suullinen tentti
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Pakollinen läsnäolo laboratoriotöissä ja show & tell -tilaisuuksissa sekä hyväksytyt työselostukset.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty, kun kaikki työselostukset hyväksytty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

BIOTEKNIIKAN HARJOITUSTYÖT JÄRJESTETÄÄN VIIMEISEN KERRAN TÄSSÄ MUODOSSA KEVÄÄLLÄ 2016

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Aloituspalaverissa jaettavat harjoitustyöohjeet ja muu ohjaajilta saatava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet