Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0159 A.1 KULTTUURI, ELÄMÄNTAPA JA TALOUS, LUENNOT 3 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Pekka Räsänen

Osaamistavoitteet

Luentokurssilla opiskelija perehtyy elämäntavan, elämäntyylien, kulttuurin ja vapaa-ajan käsitteisiin sekä niitä koskeviin taloussosiologisiin tutkimuskäytäntöihin. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa arvioida yksilöiden erilaistuvia elämäntapoja ja näiden yhteyksiä yhteiskunnan rakenteellisiin tunnuspiirteisiin.

Sisältö

Luentokurssin aikana tutustutaan elämäntavan muutoksiin sekä elämäntapoihin vaikuttaviin tekijöihin kuten työhön, ajankäyttöön, kulutusvalintoihin, sukupolvien välisiin eroihin, kansainvälistymiseen sekä laajemmin kulttuurin käsitteen monimuotoistumiseen. Lisäksi luentokurssilla pohditaan poikkeavuuden ja rikollisuuden kulttuurisia ja taloudellisia merkityksiä nyky-yhteiskunnassa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 24 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
2. vuoden syksy

Lisätietoja

Opintojakso on sama kuin aiempi TS3 Kulttuurin ja elämäntavan sosiologia

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
P.4 Sosiaalitieteiden erityisalat (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet