Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0160 A.1 KULTTUURI, ELÄMÄNTAPA JA TALOUS, KIRJALLISUUS 3 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Pekka Räsänen

Osaamistavoitteet

Opintojakson aikana opiskelijan tietämys kulttuurin ja elämäntavan taloussosiologisesta tarkastelusta syvenee.

Sisältö

Kirjallisuusosion aikana tutustutaan kulttuuristen ilmiöiden ja elämäntavan sosiologian ajankohtaisiin suuntauksiin kansallisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjatentit tentitään tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Karisto et al. (2009): Matkalla nykyaikaan. 5. painos tai vanhempi. Helsinki, WSOY. Luvut I ja II.

2. Bryman (2004): The disneyization of society. London, Sage Publications. (HUOM: e-kirjana kirjaston kokoelmissa)

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi TS3 Kulttuurin ja elämäntavan sosiologia

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
P.4 Sosiaalitieteiden erityisalat (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet