Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATI0831 P1.2 Antiikintutkimuksen ala ja metodit 3 op
Vastuutaho
Latinalainen filologia
Vastuuhenkilö
Professori Jyri Vaahtera

Osaamistavoitteet

Tuntea tärkeimmät antiikintutkimukseen kuuluvat tieteenalat sekä niiden käyttämät keskeisimmät tutkimusmenetelmät ja terminologia.

Sisältö

Johdatus tärkeimpiin antiikintutkimukseen kuuluviin tieteenaloihin ja niiden tutkimusmenetelmiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Itsenäinen työskentely perustuu oheismateriaaliin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Philologia classica. Lähteitä, lähestymistapoja ja metodeja, toim. Tiina Hiekkalinna & Minna Seppänen, Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri, Turun yliopisto 2010.

Lisätietoja

Mikäli kohta on jo suoritettu kreikkalaisen filologian opintoihin, se korvataan 3 opintopisteen optiolla kohdasta P4 (P4.1 Antiikin historiankirjoitus tai P4.2 Antiikin runoteoria). Suorituksen ottaa vastaan yliopisto-opettaja Minna Seppänen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos