Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0162 A.2 KULUTUSSOSIOLOGIA, KIRJALLISUUS 3 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Aki Koivula

Osaamistavoitteet

Opiskelijan näkemys kulutuksesta taloussosiologisena ilmiönä syvenee.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan kulutusta ja kulutusyhteiskuntaa eri näkökulmista käsittelevään kirjallisuuteen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjatentit tentitään tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Ahlqvist et al. (toim.) (2008): Kulutuksen pitkä kaari: niukkuudesta yksilöllisiin valintoihin. Helsinki, Palmenia University Press. Sivut 1–148 ja 241–413

2. Lury (2011): Consumer culture, 2. uud. painos. Cambridge, Polity.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
P.4 Sosiaalitieteiden erityisalat (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
Sosiaalitieteiden laitos
A.2 KULUTUSSOSIOLOGIA (Taloussosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
A.2 KULUTUSSOSIOLOGIA (Taloussosiologia)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet