Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI4019 A.3 KVANTITATIIVISET TUTKIMUSMENETELMÄT, OSA 1 4 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Mirkka Danielsbacka
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Tilastotieteen peruskurssin voi suorittaa samaan aikaan Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien kurssin kanssa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tilastollisen päättelyn perusteet ja osaa kuvailla aineistoja ja muuttujia.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi tilastollisen päättelyn perusteita sekä aineistojen ja muuttujien kuvailua.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Kurssi sisältää luentoja, ohjattuja harjoituksia ja kirjallisuuden opiskelua.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Luentotentin yhteydessä tentitään Alkula, Pöntinen & Ylöstalo: Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät s. 10-51, 66-165.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet